Описание на продукта

WEB Domoupravitel ® е специализиран софтуер, който е изцяло предназначен за дейността на НЕ-професионалните домоуправители, а именно физическите лица, избрани за домоуправители от своите съкооператори.

Използвайки WEB Domoupravitel ®, НЕ-професионалните домоуправители могат почти напълно да автоматизират процесите по управление и събиране на месечните вноски за управление и поддръжка на етажната собственост, като същевременно получат:

 • По-лесно водене на счетоводството на етажната собственост.
 • По-лесно изготвяне на справки и отчети.
 • По-лесно инкасиране на вноските за поддръжка и управление, и фонд "Ремонт и обновяване", използвайки каси на EasyPay и/или ePay.bg.
 • По-лесно известяване на Вашите съкооператори за предстоящи събрания или важна информация, използвайки SMS и/или е-поща известия.
 • По-лесно водене на легитимна документация, използвайки нашите бланкови документи.
 • По-лесно водене на легитимна документация, използвайки нашите бланкови документи.
 • По-лесно разрешаване на възникналите казуси в етажната собственост, използвайки онлайн консултантските ни услуги.

Функционалности на продукта

Избирайки да ползвате специализирания ни софтуер за НЕ-професионални домоуправители /физически лица/ - WEB Domoupravitel ®, Вие ще можете да извършват следните операции:

 • Да генерирате месечните вноски за управление и поддръжка по апартаменти, с един клик.
 • Да генерирате справки и отчети за избран от Вас период, с един клик, като същевременно може да го изтеглите в Pdf. и/или excl. формат.
 • Да наблюдавате финансовите постъпления и движения към етажната собственост, в реално време.
 • Да изпращате известия за месечните вноски, предстоящи общи събрания и/или всякаква друга информация към всеки един от Вашите съкооператори, използвайки SMS и/или електронната поща;
 • Да събирате вноските за управление и поддръжка от Вашите съкооператори, използвайки EasyPay и/или ePay.bg.
 • Да прикачвате на вече платените фактури и/или други файлове към клиентските профили на Вашите съкооператори.
 • Да генериране на правно издържани бланкови документи, нужни за воденето на легитимна документация при управлението на етажната собственост.
 • Да получавате онлайн консултации по отношение управление на етажната собственост и разрешаване на възникналите в нея казуси.

Видове модули

Предлагания от нас специализиран софтуер за НЕ-професионални домоуправители /физически лица/ - Web Domoupravitel ®, се състои от два модула:

Административен модул

Административния модул е предназначен за НЕ-професионалния домоуправител и касиера /в случаите, когато има избран такъв/.

Клиентски модул

Клиентски модул предоставя възможност на Вашите съкооператори да наблюдават и контролират движенията на средства в етажната собственост.

Условия за ползване на продукта

Месечното възнаграждение за ползване на WEB Domoupravitel ® се определя от няколко ценообразуващи компонента, а именно:

 • брой на въведени самостоятелни обекти/апартаменти.
 • брой заявени SMS известия.
 • брой използвани бланкови документи /според тип А, Б, В/.
 • брой използвани консултантски услуги /според тип А, Б, В/.
 • брой използвано дисково пространство.
 • брой плащания през външен доставчик на платежни услуги.

Забележка: за да използвате плащания през външен доставчик на платежни услуги – чрез физически каси на EasyPay и/или чрез виртуален POS терминал на ePay.bg, е необходимо да се сключи допълнителен договор с ИПЕЙ АД и ИЗИПЕЙ АД.

След сключването на договор с нас за предоставяне на софтуерната система WEB Domoupravitel ® Конфигурирането и пускането на вашата система ще бъде готово до 72 часа.

Тестов период

Стандартният тестов период е 7 дни, след сключването на договора за предоставяне на развитите за достъп за софтуерната система WEB Domoupravitel ®. В случай, че в рамките на този период не останете удовлетворени, можете да се прекратите сключения от Вас договор, без да дължите възнаграждение и неустойки, чрез подаване на заявление за прекратяване на договора по надлежно описания ред в Общите условия.

Готови ли сте?

С WEB Domoupravitel ® ще улесните Вашата работа за управление на Вашата етажна собственост.

Свържете се с нас