Функционалности

Юридически лица

Услугата за професионални домоуправители на WEB Domoupravitel ® предлага:

Списък с обекти

Софтуерът предлага подробен списък на всички сгради, които ползват Вашите услуги в табличен вид

Списък с клиенти

Имената на всички домакинства, живеещи в сградите, които ползват Вашите услуги

Услуги

Таблица с актуални суми, които трябва да бъдат събрани от домакинствата на всяка етажна собственост

Извършени плащания

Бърза информация за извършени плащания

Събрани задължения за период

Събрани задължения за избран от клиента период от време

Електронен търговец ePay.bg

Изплатени средства, чрез системата еPay

Масов търговец EasyPay

Изплатени средства чрез EasyPay

Известия към клиентския панел

Информация, подадена към потребителския панел

Генериране на фактури/разписки

Генериране на фактури/разписки за всеки един обект

Прикачване на файлове към клиентския панел

Прикачване на файлове към всеки един обект

Анкети/онлайн събрания

Възможност за обратна връзка от клиентите и оценка за извършените услуги

Справки за извършени плащания за период от клиент

Извършени плащания от клиент за избран период

Задължения за период от клиент

Задължения на клиент за избран период

Изпращане на SMS / Имейл известия

Бързо меню за изпращане на известия до длъжниците с включени шаблони по избор

Принтиране на отчети за период от касиер

Избира се касиерът, който отговаря за дадена сграда и се получава бърз отчет за желания период

Актуални касови наличности

Каква е текущата касова наличност на всяка една етажна собственост, която управлявате

Добавяне на служители

Добавяне на имената на хората, които изпълняват задълженията си на оператори, счетоводители и касиери

Номенклатури

Управление на методи на плащане, видове имоти и др.

Извършени плащания

Справка за извършени плащания за период от етажна собственост

В помощ на собствениците на имоти WEB Domoupravitel ® предлага:

Детайли за месечно задължение

Визуално разбиване на различни задължения: асансьор, почистване, осветление, отопление на общите части и др.

Текущ баланс на етажната собственост

Приходи и разходи за месеца в табличен вид

Текущ баланс на фонд ремонт

Съобщават се необходимите средства за ремонт на определени части на сградата (покрив, мази и др.)

Индивидуални задължения на всеки клиент

Информация за месечни задължения на домакинствата

Обобщена информация

Таблици с обобщена информация за членовете на семействата и задължения на всяко домакинство

Извършени плащания за определен период

Системата показва каква сума е платена от всяко домакинство

Прикачени файлове

Достъп до платени фактури

Известия към клиентския панел

Информация, подадена към потребителския панел

Архив на всички данни и стойности

Уведомления/известия от името на фирмата: Възможност за електронна комуникация с домакинствата. (При нужда от провеждане на събрание; при нужда от ремонт на общи части и др.)

Бърза контактна форма

Възможност за запитвания, молби или препоръки, отнасящи се до поддържането на сградата

Готови ли сте?

С WEB Domoupravitel ® ще улесните Вашата работа за управление на Вашата етажна собственост.

Свържете се с нас